Avatar

CADThai

Teacher Description แพลตฟอร์มเพื่อคนเขียนแบบ

ประสบการณ์

แพลตฟอร์มเพื่อผู้ใช้งานแคดทุกประเภทไม่ว่าจะด้านงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ที่พร้อมด้วยเครื่องมือและบริการต่างๆให้ได้เลือกใช้ รวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมแบบไม่สิ้นสุด

คอร์สเรียนของ CADThai

Card image
...
CADThai
Card image
...
CADThai