CADThai Utility

Card image
Nest 1D

Nest 1D เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าในการตัดวัสดุให้ประหยัด และเหลือเศษน้อยที่สุด แบบเส้นตรง

Card image
Nest 2D

Nest 2D เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าในการตัดวัสดุให้ประหยัด และเหลือเศษน้อยที่สุด แบบสองมิติ

Card image
Unit Converter

Unit Converter เครื่องมือช่วยในการแปลงหน่วย ความยาว, เวลา, พื้นที่, น้ำหนัก ความเร็ว ,ปริมาตร และ อุณหภูมิ Unit Converter เครื่องมือช่วยในการแปลงหน่วย ความยาว, เวลา, พื้นที่, น้ำหนัก ความเร็ว ,ปริมาตร และ อุณหภูมิ

Card image
Scientific Calculator

Scientific Calculator เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

Card image
Area Calculators

Area Calculators เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าพื้นที่ จากรูปทรงเรขาคณิต

Card image
Volume Calculators

Volume Calculators เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าปริมาตร จากรูปทรงเรขาคณิต

Card image
Gantt

Gantt Chart เครื่องมือในการวางแผนงานแถมสามารถ Attach file 3D ลงพร้อม preview ได้เลย

Card image
Gcode Simulator

Gcode Simulator เครื่องมือในการจำลองการตัดของ Gcode พร้อมกับประเมิณราคาและเวลาโดยประมาณ โดยแค่อัพโหลดไฟล์ Gcode ของคุณลงใน Storage

Card image
SVG Cut

SVG Cut เครื่องมือในการจำลองการตัดของ SVG ให้เป้นไปในรูปแบบของ การตัดแบบ CNC พร้อมกับ สร้างไฟล์ Gcode ให้ด้วย โดยแค่อัพโหลดไฟล์ SVG ของคุณลงใน Storage

Card image
Optimization Path by TSP

การหาเส้นทาง่ดีที่สุดผ่าน Algorithm TSP (Travelling salesman problem) โดยตัวโปรแกรมจะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางระหว่างจุดและกลับมาจุดเดิมได้ ส่วนใญ่จะใช้กับงานด้าน การวางแผน รวมถึงการทำ ไมโครชิปด้วย

Card image
Bin Nesting

เครื่องมือที่จะช่วยในการจัดการพื้นที่ในรูปแบบ สี่เหลี่ยม (รวมถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย) โดยที่เครื่องมือนี้จะหาหนทางที่ดีที่สุดในการ จัดการพื้นที่ โดยใช้ Algorithm Binary-Tree, สามารถปรับ size ได้ อิสระ พร้อมทั้ง import จากไฟล์ CSV อีกด้วย