Index
CADThai > Utility > 3D Print Service
  • 1 อัพโหลดไฟล์
  • 2 ตั้งค่าการพิมพ์
  • 3 เพิ่มข้อมูลจัดส่ง
  • 4 ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1 : อัพโหลดไฟล์โมเดลของคุณ

หมายเหตุ - อัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน 80MB ต่อไฟล์ - สามารถอัพโหลดไฟล์ที่ Export เป็นหน่วย mm เท่านั้น
ลากไฟล์มาวางทีนี่ หรือ เลือกอัพโหลดไฟล์จากอุปกรณ์

ไฟล์ทั้งหมด (0)

ไฟล์ทั้งหมดของคุณจะปรากฏที่นี่ หลังจากคุณเลือกอัพโหลดไฟล์

รายการคำสั่งซื้อเกิน 20 รายการ

รายการคำสั่งซื้อครบจำนวนจำกัดแล้ว กรุณากลับไปแก้ไขรายการคำสั่งซื้อ