Utilities and Services

บริการต่าง ๆ ที่ช่วยสรรค์สร้างไอเดียของคุณให้เป็นจริง พร้อมทั้ง รวบรวมเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ลดเวลาทำงาน และ เพิ่มความแม่นยำให้งานของคุณ

CADThai Service

Card image

3D Printing Service

รับพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ เพียงแค่ อัพโหลด ตั้งค่า จ่ายเงิน ก็รอรับชิ้นงานโมเดลที่บ้านคุณได้เลย

CADThai Utility

Card image

Nest 1D

Nest 1D เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าในการตัดวัสดุให้ประหยัด และเหลือเศษน้อยที่สุด แบบเส้นตรง

Card image

Nest 2D

Nest 2D เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าในการตัดวัสดุให้ประหยัด และเหลือเศษน้อยที่สุด แบบสองมิติ

Card image

Unit Converter

Unit Converter เครื่องมือช่วยในการแปลงหน่วย ความยาว, เวลา, พื้นที่, น้ำหนัก ความเร็ว ,ปริมาตร และ อุณหภูมิ Unit Converter เครื่องมือช่วยในการแปลงหน่วย ความยาว, เวลา, พื้นที่, น้ำหนัก ความเร็ว ,ปริมาตร และ อุณหภูมิ

Card image

Scientific Calculator

Scientific Calculator เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

Card image

Area Calculators

Area Calculators เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าพื้นที่ จากรูปทรงเรขาคณิต

Card image

Volume Calculators

Volume Calculators เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าปริมาตร จากรูปทรงเรขาคณิต

Card image

Gantt

Gantt Chart เครื่องมือในการวางแผนงานแถมสามารถ Attach file 3D ลงพร้อม preview ได้เลย

Card image

Gcode Simulator

Gcode Simulator เครื่องมือในการจำลองการตัดของ Gcode พร้อมกับประเมิณราคาและเวลาโดยประมาณ โดยแค่อัพโหลดไฟล์ Gcode ของคุณลงใน Storage

Card image

SVG Cut

SVG Cut เครื่องมือในการจำลองการตัดของ SVG ให้เป้นไปในรูปแบบของ การตัดแบบ CNC พร้อมกับ สร้างไฟล์ Gcode ให้ด้วย โดยแค่อัพโหลดไฟล์ SVG ของคุณลงใน Storage

Card image

Optimization Path by TSP

การหาเส้นทาง่ดีที่สุดผ่าน Algorithm TSP (Travelling salesman problem) โดยตัวโปรแกรมจะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางระหว่างจุดและกลับมาจุดเดิมได้ ส่วนใญ่จะใช้กับงานด้าน การวางแผน รวมถึงการทำ ไมโครชิปด้วย

Card image

Bin Nesting

เครื่องมือที่จะช่วยในการจัดการพื้นที่ในรูปแบบ สี่เหลี่ยม (รวมถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย) โดยที่เครื่องมือนี้จะหาหนทางที่ดีที่สุดในการ จัดการพื้นที่ โดยใช้ Algorithm Binary-Tree, สามารถปรับ size ได้ อิสระ พร้อมทั้ง import จากไฟล์ CSV อีกด้วย