ชิ้นส่วนแม่พิมพ์มาตรฐาน และงานตามแบบ

เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์มาตรฐาน และงานตามแบบ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างครบวงจร เช่น เครื่องกลึง กัด เจียร สปาร์ค ไวร์คัท CMM เราสามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูง ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

Step

ขั้นตอนการทำงาน - ลูกค้าส่งแบบงานหรือรหัสสินค้าเพื่อขอราคา - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบงานและเสนอราคา - หลังจากลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อ ทางบริษัทจะทำการผลิตและจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

Price

Call-In