Works


AEC3D
รับงาน render animation
AEC3D
รับสอน BIM ARCHICAD เพื่อทำงานไ้เร็วขึ้น
AEC3D
สอนใช้ โปรแกรม วิเคราะห์ โครงสร้าง อาคาร แล้ว เขียนแบบออโต้

AEC3D


Personal Information

Education :

-

Work :

-