สอนใช้ โปรแกรม วิเคราะห์ โครงสร้าง อาคาร แล้ว เขียนแบบออโต้

สอนใช้ โปรแกรม PROTASTRUCTURE ใช้ วิเคราะห์ โครงสร้าง อาคาร ต้านแรงลม แผ่นดินไหว ตาม มยผ วิเคราะห์แล้ว ได้ แบบ โครงสร้าง ทันที โดยโปรแกรม เขียนให้ งานออกแบบ ทำแบบ จะเสร็จเร็ว และ ถูกต้อง

Step

สนใจสอบถามที่ 027449045 ต่อ 321

Price

Call-In