18  Lessons
1. 01 - สร้าง Grid Line การแก้ไข และการสร้างเส้น Grid

2. 02 - การสร้างโมเดลเสา ผนัง คาน พื้น (คอนกรีต)

3. 03 - การสร้าง Storey และการกำหนดการเชื่อมโยงของแต่ละชั้น

4. 04 - การสร้างเสา คาน และโครงถักหลังคา (เหล็ก)

5. 05 - วิธีการสร้าง Sub Truss และการสร้างโครงสร้างแปหลังคา(Purlin)

6. 06 - สร้างตัวค้ำยันทางข้าง และโครงเคร่าผนัง

7. 07 - ใส่น้ำหนักผนังลงคาน (Beam Wall Load

8. 08-1 - ตั้งค่าวัสดุมาตรฐานการออกแบบ และค่ารูปแบบการวิเคราะห์แผ่นดินไหว

9. 08-2 - การตั้งค่า Load Combinations การวิเคราะห์แผ่นดินไหว แรงลม

10. 09 - แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลและการตรวจผลจากการวิเคราะห์

11. 10 – การออกแบบเสาและผนังคอนกรีต

12. 11 – การออกแบบคานคอนกรีต

13. 12 – การวิเคราะห์และการออกแบบพื้นคอนกรีต

14. 13 - ตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก และการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก

15. 14 - การสร้างฐานรากแพ และฐานรากเดี่ยว

16. 15 - ส่งโมเดลที่ออกแบบเข้าไปใน Prota Detail และการ Export .dwg

17. 16 - รายการคำนวณ ปริมาณคอนกรีตและไม้แบบ

18. 17 - ส่งโมเดลที่ออกแบบเข้าไปใน Prota Steel และการ Export .dxfProta Basic

Prota Basic