19  Lessons
1. วิธีถอดปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตโดยไม่ต้องใส่เหล็กใน File 3D

2. Copy Mirror ใช้อย่างไร

3. Import File IFC Prota TO ARCHICAD

4. Set Plane สำหรับ Truss เอียง

5. เทคนิคการใส่ Wind Load & Seismic Load Part 1

6. เทคนิคการใส่ Wind Load & Seismic Load Part 2

7. เทคนิคการใส่เหล็กเสริมคาน

8. เทคนิคการสร้าง Flat Slab & Drop Panel

9. เทคนิคการสร้าง Macro Connection

10. เทคนิคการสร้าง Member แบบ Manual ใน ProtaSteel  Purlin Truss

11. เทคนิคการสร้าง Steel Connection

12. เทคนิคการสร้าง Steel Frame (PEB Frame)

13. การโมเดลบันได โดยใช้ Prota Structure

14. จัดเหล็กเสริม เสา

15. จัดเหล็กเสริม พื้น

16. ตัวอย่างถังเก็บน้ำใต้ดิน 01 - ออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดิน

17. ตัวอย่างถังเก็บน้ำใต้ดิน 02 - ออกแบบผนังบ่อเเละพื้นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน

18. ตัวอย่างถังเก็บน้ำใต้ดิน 03 - วิเคราะห์ความแข็งแรงเสาเข็มพื้นบ่อ

19. สร้างโครงหลังคาปั้นหยาทำยังไงProtaStructure Tips & Tricks

ProtaStructure Tips & Tricks